Ruimtelijk ordeningsrecht

Maaike Moulijn brengt de mogelijkheden van een bestemmingsplan in kaart. De waarde van een object is immers sterk afhankelijk van de bestemming en bijbehorende voorschriften. Is het nieuwe bestemmingsplan nadelig voor de waarde van uw object? Maaike bekijkt of er planschade verhaald kan worden. 
kvk 32066291 | BTW 1286.56.347 | Algemene Voorwaarden