Huurrecht

Een huurovereenkomst lijkt een standaardaangelegenheid. Toch kunnen in een ROZ-model aanpassingen worden gedaan die u wellicht niet voor mogelijk had gehouden. Moulijn Vastgoed Juristen kan u bijstaan in het opstellen van een huurovereenkomst en adviseren bij huurverlenging, opzegging, renovatie en huurprijsverhoging.

Voor de hoogte van de waardering van een object en de te behalen rendementen zijn restantlooptijden van contracten, beeindigingsmogelijkheden, en al dan niet aanwezige huurbescherming zeer bepalend. Maaike maakt een overzicht van alle relevante aspecten zodat de waarde goed kan worden bepaald. Doordat Maaike Moulijn heeft gewerkt als gecertificeerd bedrijfsonroerend goed makelaar weet ze exact op welke aspecten gelet moet worden.

Geschillen
Moet de huurder of de eigenaar het onderhoud verrichten? Is de oplevering correct gedaan? Dit zijn maar enkele voorbeelden waarover een geschil kan ontstaan en waarbij Maaike kan ondersteunen. .

Maaike heeft gedegen kennis van woon-, bedrijfs- en winkelruimte.

kvk 32066291 | BTW 1286.56.347 | Algemene Voorwaarden