Gebiedsontwikkeling

Moulijn Vastgoed Juristen heeft kennis van zowel actieve als passieve grondpolitiek bij overheden.

MVJ kan u hulp bieden bij het opstellen en beoordelen van:

- Kostenverhaal en anterieure overeenkomsten.
- Intentie - en ontwikkelingsovereenkomsten.
- Gronduitgifte en grondverkoopovereenkomsten.

MVJ heeft kennis van de Wro, Grondexploitatiewet, Omgevingswet, Wet Voorkeursrecht Gemeenten, aanbestedingsrecht en tenders, Wet Markt en Overheid, Staatssteun en totstandkoming van grondprijzen. Onderhandelingen tussen gemeenten en marktpartijen is Maaike goed toevertrouwd. 

Titel

Uw tekst

kvk 32066291 | BTW 1286.56.347 | Algemene Voorwaarden